Aktualności Aktualności

200 lecie funkcjonowania administracji leśnej na terenach obecnego Nadleśnictwa Łopuchówko

22 września na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko miały miejsce obchody  200 lecia funkcjonowania administracji leśnej oraz 70 rocznicy powstania Nadleśnictwa.

Uroczystego otwarcia dokonał Nadleśniczy Tomasz Sobalak witając zaproszonych gości, pracowników nadleśnictwa tych obecnych i byłych.

W pierwszej części obchodów, swoje referaty wygłosili:

  • Prof. dr hab.  Andrzej Wyrwa – historyk i archeolog, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„ … W dbałości o chwałę Kościoła Świętego (…) od pań oddanych Służbie Bożej (…) w klasztorze w Owińskach wszystko się zaczęło dla tej ziemi”

 

  • Prof. dr hab. Władysław Chałupka – emerytowany pracownik Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

„ Znani i mniej znani leśnicy przedwojenni związani z lasami okolic Zielonki i Kątów”

 

  • Dr inż. Stefan Panka z Centrum Kompetencji Leśnej w Eberswalde.

„Pruscy leśnicy i ich rola w kształtowaniu dzisiejszego oblicza lasów Nadleśnictwa Łopuchówko”

 

  • Mgr inż. Piotr Grygier – emerytowany Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

„Pamięć polskich leśników powojennych tworzących historię nadleśnictwa”

 

  • Dr hab. Robert Kamieniarz – Kierownik Zakładu Łowiectwa, Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

„ Zwierzyna i łowy na przestrzeni wieków na terenach dzisiejszego Nadleśnictwa Łopuchówko”

 

  • Dr inż. Tomasz Sobalak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, związany z tym nadleśnictwem od 1977 roku.

„ Nadleśnictwo Łopuchówko dziś – zagrożenia i perspektywy”

  

Po zakończeniu części  referatowej nastąpiło  uroczyste poświęcenie  Kapliczki św. Huberta – patrona leśników i myśliwych przez apb Wojciecha Polaka – Prymasa Polski.

Prymas Wojciech Polak odprawił  następnie mszę święta w intencji polskich lasów, leśników i myśliwych. Po jej zakończeniu głos zabrał Nadleśniczy, w imieniu wszystkich zgromadzonych dziękując Prymasowi za przybycie, poświęcenie kapliczki św. Huberta i celebrację mszy.

Podziękowania złożone zostały również przybyłam gościom: Marszałkowi województwa, władzom samorządowym, Dyrektorowi Tomaszowi Markiewiczowi oraz wszystkim  którzy przyczynili się do uświetnienia wydarzenia.