Aktualności Aktualności

Bóbr, który zamieszkał w dziupli.

W trakcie zbierania danych do opracowania na temat historii Nadleśnictwa Łopuchówko, natrafiłem na interesujący opis z 1932 roku dotyczących kilku okazów brekinii w oddziale 84 b, wspaniałego okazu najstarszego w Wielkopolsce buka (około 4m obwodu) w drzewostanie w oddziale 79 b oraz kilku starych dębów w drzewostanie 131 d ówczesnego Nadleśnictwa Kąty, które ,,wyrębowi nie podlegają i winne być staranie chronione".  

Dzięki zgromadzonemu, materiałowi kartograficznemu możliwe stało się prześledzenie zmian numeracji oddziałów i pododdziałów leśnych. Obecnie, opisane ponad 80 lat temu dęby, rosną na łęgach nadwarciańskich w oddziale 27 d Leśnictwa Gołaszyn, w Obrębie Biedrusko, w uroczysku Gołębowo.

By zweryfikować informacje historyczne udałem się w ,,odszyfrowane" wydzielenie leśne by sporządzić dokumentację fotograficzną ich stanu obecnego. W 27 d odnalazłem 3 stare przestoje dębowe, w sąsiednich poddziałach a, h, j kolejne 3 sztuki.

Na jednym z dębów, rosnących nad brzegiem malowniczego starorzecza Warty, zaobserwowałem dużych rozmiarów dziuplę odziomkową z wyraźną ścieżką prowadzącą do jego wnętrza. Po dokładniejszym zbadaniu okazało się, że wewnątrz wypróchniałego dębu znalazła schronienie rodzina bobrów, a ścieżka prowadząca do jego wnętrza to ślizg bobrowy. Bobry odpowiednio zaadoptowały dziuplę dla swoich potrzeb zabudowując jej wnętrze widocznymi na zdjęciach przywleczonymi gałęziami, błotem, resztkami roślinnymi. Jest to chyba pierwszy, udokumentowany przypadek bobrów, które zamieszkały wewnątrz dębu.

 Bartosz Perz