Aktualności Aktualności

Drzewa, ptaki i woda czyli "Zielona szkoła" w Łysym Młynie

5 i 12 października zorganizowano zajęcia zielonej szkoły dla uczniów kl. VIa i VIb ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku.

Celem zajęć było utrwalenie i poszerzenie wiadomości przyrodniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przez mikroskop, binokular i lornetkę, kształcenie naukowego myślenia, wnioskowania i współpracy w grupie.

W ośrodku edukacyjnym uczniowie realizowali również projekt ekologiczny pt.: „Drzewo Franciszka” związany z Dniem Drzewa.

W związku z Europejskimi Dniami Ptaków młodzi przyrodnicy rozpoznawali ptaki lęgowe odlatujące od nas na zimę oraz zbijali budki lęgowe dla skrzydlatych przyjaciół, które na koniec zajęć zostały wywieszone w okolicy ośrodka. W grupach rozpoznawali gatunki drzew, badali właściwości różnych rodzajów drewna, wykrywali odczyny substancji oraz składniki pokarmowe. Poznawali również mieszkańców lasów, a szczególnie owady, ptaki i ssaki.

Ważną częścią zajęć było poznanie przystosowań ptaków do lotu, budowy i rodzajów piór oraz obserwacje piór pod binokularami. Uczniowie oglądali rozwój owadów oraz samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe ze skórki cebuli podbarwione jodyną. Sprawdzali w ten sposób znajomość budowy komórki roślinnej. Za sprawne i poprawne wykonanie zadań uczniowie zdobywali punkty – cukierki.

Po zakończeniu zajęć w budynku ośrodka wszyscy ruszyli na ścieżkę przyrodniczą z lornetkami i kartami pracy, gdzie indywidualnie poszukiwali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wody, jej krążenia, rodzajów, organizmów wodnych związanych z tym środowiskiem. Nie zabrakło też licznych obserwacji ornitologicznych. Udało nam się zaobserwować klucz gęsi, czyże, kruki, bogatki a nawet i myszołowa. Ostatnim zadaniem było prawidłowe posadzenie drzewa – klonu – w ramach projektu Drzewo Franciszka.

Jak wiadomo św. Franciszek jest patronem ekologów, za życia uwielbiał ptaki i kontakt z naturą, stąd też wzięła się nazwa projektu i idea sadzenia drzew. 

Na zakończenie spotkania z przyrodą zwycięska drużyna otrzymała nagrodę specjalną tematycznie związaną z zajęciami – ptasie mleczko.

Zajęcia prowadziły panie Agnieszka Półchłopek i Karolina Prange (edukatorka ośrodka) we współpracy z p. Pauliną Przybylską.