Aktualności Aktualności

Europejski Tydzień Leśny

Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. Słowa Floriana Plita  w pełni oddają założenia Europejskiego Tygodnia Leśnego, który obchodziliśmy w dniach od dziewiątego do trzynastego października 2017 roku. Lasy to nieskończone dobro, wie o tym każdy, mały i duży człowiek zamieszkujący naszą planetę. W lesie można wypocząć, wyciszyć się, znaleźć  pożywienie i schronienie. Lasy to nieustająca w produkcji tlenu i drewna fabryka, która dzięki pracy leśników z każdy rokiem powiększa swój zasięg. Obecnie lasy w Europie zajmują powierzchnię 215 mln ha, czyli stanowią 33% powierzchni starego kontynentu. Jak jest w naszym kraju? Otóż Polska jest pokryta w 29,5% przez lasy, oznacza to że w niewielkim stopniu zaniżamy średnią europejską, jednakże i to się ma zmienić w ciągu kilkudziesięciu lat.  Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości do roku 2050 lesistość w naszym kraju ma być zbliżona do 33%.

Chcąc przypomnieć potrzebę stałego powiększania powierzchni leśnej przy jednoczesnym jej użytkowaniu, w Nadleśnictwie Łopuchówko w ciągu czterech dni prowadziliśmy równocześnie zajęcia w dwóch ośrodkach edukacyjnych zarówno dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum i liceum.

10.10.2017 w ośrodku edukacji przyrodniczo – leśnej Dziewicza Góra gościliśmy dr Annę Wierzbicką, która przeprowadziła zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju dla grupy licealistów z International School of Poznań oraz studentów z Gruzji i Azerbejdżanu. Podczas zajęć wykorzystano materiały anglojęzyczne stworzone przez Norweskich edukatorów w ramach promocji Europejskiego Tygodnia Leśnego. Infografiki zamieszczone w materiałach  zwracają uwagę na istotne pojęcie zróżnicowania gatunkowego nowopowstających lasów oraz na ciągłość zachowania produkcji leśnej.

 

 

fot. 1 Film przedstawiający zasoby europejskie na świecie

Fot. 2 Warsztaty dotyczące ZR

 

Fot. 3 Warsztaty dotyczące ZR

 

Czy warto dbać o czystość lasu?? Ależ tak!!! Każdego roku europejskie lasy pochłaniają ok. 9 proc. emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w Europie. Oznacza to, że dzięki lasom nasza planeta może się „regenerować”, dając miejsce do bytowania następnym pokoleniom. Dzikie wysypiska w lesie to niekończąca się zmora leśników. Każdego roku Nadleśnictwa wydają dziesiątki tysięcy złotych na uprzątnięcie odpadów. W naszym nadleśnictwie wydaje się na ten cel rocznie ok. 60 tysięcy złotych.

Jak zaradzić dzikim wysypiskom? Na to pytanie odpowiadali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koziegłowach, w trakcie warsztatów współorganizowanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko i Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska. „Warsztaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o znaczeniu lokalnym dla dzieci i młodzieży z obszaru Gminy Czerwonak” to cykl który obejmował 9 spotkań, podczas których ćwiczyliśmy segregację odpadów, jako metodę umożliwiającą zmniejszenie objętości  odpadów, pozostawianych dla przyszłych pokoleń, sprawdzenie czystości wód opadowych przy użyciu aquanalu (oznaczenie zawartości fosforanów, azotynów, amoniaku). Całość zajęć podsumowana była filmem o albatrosach z Midway. Tysiące ptaków żyjących na wyspie, ginie w wyniku trafiających w raz w prądami morskimi odpadów. Uczniowie otrzymali również broszurki dotyczące istoty segregacji opracowane na potrzeby projektu, który dofinansował Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Fot. 4 Badanie czystości wody przy użyciu aquanalu

 

            Fot. 5 Ćwiczenie segregacji śmieci

 

            

            Fot. 6  Ćwiczenie segregacji śmieci

 

W Europie rośnie ok. 400 mld drzew, to jest ok. 460 drzew na mieszkańca, zaś ze ściętych drzew powstaje drewno, które na całym świecie znalazło 30 tysięcy zastosowań! W Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy Młyn przez 4 dni prowadzono warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podczas zajęć przypomniano o konieczności świadomych wyborów już na etapie robienia zakupów, tzn. wybory produktów oznaczonych  certyfikatami FSC, Rainforest Alliance Certified, Leather Working Group, RSPO. Podczas zajęć korzystano z gier i zabaw opracowanych przez Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, np. gra powiązania.

Wybór certyfikowanych produktów to pewność, że drewno pochodzi z legalnych źródeł i nie giną przy jego pozyskaniu ludzie i zwierzęta zamieszkujące lasy.

IV Europejski Tydzień Leśny to tylko okazja do refleksji i przypomnienia nam o roli każdego człowiek w życiu naszej planety i zachęta do całorocznego działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Fot 7. Przykłady certyfikatów

 

Fot. 8 Gra powiązania