Aktualności Aktualności

KOMUNIKAT

Dotyczy czasowego zamknięcia Łysego Młyna.

W związku z planowanym na dzień 09.04.2018 r. rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową urządzeń regulujących stosunki wodne przy budynku Ośrodka Edukacji Leśnej na Łysym Młynie, Nadleśnictwo Łopuchówko informuje, że w terminie do dnia 30.05.2018r. budynek Łysego Młyna będzie zamknięty. Termin ten może jeszcze ulec zmianie, o czym będziemy na bieżąco informować.

Zamkniecie Ośrodka ma na celu zapewnienie warunków, które gwarantować będą bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom zainteresowanym ofertą edukacyjną.

Podkreślamy, że podczas trwania prac budowlanych nie będą prowadzone zajęcia w salach edukacyjnych. Możliwe natomiast będzie przeprowadzenie zajęć dotyczących roli wody w środowisku na ścieżce edukacyjnej.

Uprzejmie prosimy osoby wybierające się na spacer w tamte rejony o nie wchodzenie na plac budowy.

Osoby, posiadające rezerwację w podanym okresie proszone są o kontakt z opiekunem ośrodka: Karolina Prange nr tel. 692-704-099. Dane kontaktowe znajdują się w wiadomościach e-mail wysłanych w dniu 3.04.2018 r.