Aktualności Aktualności

Zamieranie sosen

W dniu 10 grudnia 2015r.  zaobserwowano pierwsze niepokojące objawy zamierania drzewostanów sosnowych w leśnictwie Łopuchowo i przesłano karty sygnalizacyjne do Zespołu Ochrony Lasu. W wyniku analiz pobranych przez ZOL w Łopuchówku próbek, stwierdzono obecność grzyba Sphaeropsis sapinea. Jest to patogen, który wywołuje chorobę zamierania pędów sosny zwyczajnej i czarnej, rzadziej świerka i choć znany jest fitopatologom od 1823 r., do tej pory nie występował epifitozyjnie na terenie Polski. Należy on do grupy patogenów słabości, które to uaktywniają się w przypadku osłabienia drzewa po zaistnieniu warunków stresowych, takich jak niedostatek wody czy wysokie temperatury. Objawami infekcji są czarne piknidia na igłach i szyszkach, wycieki widoczne w postaci „gruszek" żywicznych na pniach oraz zamieranie łyka w wierzchołkowej części pnia. Aktualnie wydzielanie się posuszu sosnowego następuje w większości leśnictw, najwięcej na terenach leśnictwa Annowo, Marianowo, Maniewo i Złotkowo. Jedyną metodą zwalczania choroby jest usuwanie drzew porażonych oraz w miarę możliwości usuwanie i niszczenie podszytu silnie porażonego grzybem. Do dnia 31 sierpnia 2016r  usuniętych zostało 16 280 m3 drewna posuszowego, zaklasyfikowanego jako posusz niezasiedlony, a do końca roku przewiduje się pozyskanie kolejnych 5 700 m3. Powierzchnia drzewostanów osłabionych wynosi 2 060 ha.