Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat w sprawie Placu Zabaw pod Dziewiczą Górą

Komunikat w sprawie Placu Zabaw pod Dziewiczą Górą

W związku z pojawiąjącymi się, niejasnymi informacjami odnośnie likwidacji placu zabaw na Dziewiczej Górze, informujemy, że w dniu 31.05.2019 roku przestanie obowiązywać umowa dotycząca dzierżawy miejsca na którym został postawiony plac zabaw. Rozwiązanie umowy jest konsekwencją wypowiedzenia złożonego przez Panią Joannę Lewandowską, byłym dzierżawcą gruntów Dziewiczej Góry. Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, plac zabaw zostanie usunięty przez dzierżawcę.

Lasy Państwowe widząc potrzebę stworzenia przestrzeni dedykowanej dla najmłodszych, stworzą nowy, w pełni bezpieczny i ekologiczny plac zabaw.  Pozostała infrastruktura pozostanie bez zmian, stanowiąc w dalszym ciągu miejsce spotkań nie tylko sportowych, rekreacyjnych ale i kulturalnych. Miejsce pod Dziewiczą Górą stworzone zostało z myślą o aktywnym wypoczynku w otoczeniu lasów i zapewniamy raz jeszcze, że zależy nam aby takim pozostało.