Kalendarz Kalendarz

Zurück zur Seite

Publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko

Nadleśnictwo Łopuchówko ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie nadleśnictwa.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Nadleśnictwa Łopuchówko.

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_lopuchowko/zamowienia_publiczne/pg_201909020539960567126

 

 

resources-to-get