Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

 

Jednostka

Przeciętny wiek

Przeciętna zasobność

 

m3 / ha pow. zalesionej

Przeciętny przyrost

Udział siedlisk borowych

Powierzchniowy udział gatunków iglastych

lat

m3 brutto/ha

m3/ha

%

%

  Obręb Kąty

62

257

4,14

12,2

513

  Obręb Łopuchówko

62

284

4,58

15,4

714

  Obręb Biedrusko

62

246

3,97

15,1

619

  Obręb Dziewicza G.

62

267

4,31

33,6

802

  Nadleśnictwo

  Łopuchówko

62

263

4,24

17,3

64,2

  RDLP w Poznaniu*

58

209

3,60

62,8

79,7

  Lasy Państwowe**

60

229

3,82

55,9

79,0

Powierzchniowy udział panujących gatunków drzew w typach siedliskowych lasu:

 

Struktura wiekowa wg powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

 

Struktura wiekowa wg miąższości na powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

Podział lasów na kategorie ochronności

Kategoria ochronności

Obręb leśny

N- ctwo

Kąty

Łopuchów-ko

Biedrusko

Dziewicza Góra

   Lasy ochronne:

 - lasy glebochronne

931,16

619,06

11,47

 

1561,69

 - lasy wodochronne

672,68

218,01

627,20

847,98

2365,87

 - lasy cenne fragmenty rodzimej przyrody

75,70

33,91

18,12

50,64

178,37

 - lasy ostoje zwierząt chronionych

64,05

11,38

102,28

0

177,71

 - lasy nasienne wyłączone z użytkowania

8,24

2,40

1502,75

 

1513,39

 - lasy w granicach miast i w odległości do 10 km

62,58

 

 

1908,80

1971,38

 - lasy na stałych powierzchniach doświadczalnych i  badawczych

5,30

70,52

 

1,00

76,82

 - lasy obronne

 

 

1006,69

 

1006,69

- uszkodzone przez przemysł

 

 

1644,45

 

1644,45

  Razem lasy ochronne

1819,71

955,28

4912,24

2808,42

10496,37