Asset Publisher Asset Publisher

CERTYFIKATY

FSC®– Forest Stewardship Council®, to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna. FSC powstało w 1993 roku. Standardy opisują  zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC.

Certyfikat FSC nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC
Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące FSC dostępne są na stronie fsc.org.

PEFC – The Programme for the Endorsement of Forest Certyfication – Program Zatwierdzania Certyfikacji w Leśnictwie

PEFC to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit.

Misja PEFC obejmuje:

-Promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej
-zapewnianie mechanizmu potwierdzania, aby nabywcy produktów z drewna mieli pewność, że wspierają leśnictwo ekologiczne
-Umacnianie pozytywnego obrazu leśnictwa
 
Jest to mechanizm, w myśl którego niezależne organy certyfikujące zapewniają potwierdzenie tego, że dany las jest zagospodarowany zgodnie z przyjętymi na całym świecie kryteriami nienaruszalności równowagi ekologicznej. W tym dobrowolnym i opartym na potrzebach rynku podejściu, gospodarka leśna i związane z nią działania są surowo kontrolowane przez niezależną, uprawnioną organizację. Proces certyfikacji jest przeprowadzany w ramach uznanego systemu certyfikacji lasów
 
Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne sa na stronie www.pefc-polska.pl.