Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Dziewicza Góra

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo- Leśnej Dziewicza Góra

U podnóży drugiego, najwyższego wzniesienia w okolicach Poznania, Dziewicza Góra mieści się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo- Leśnej Dziewicza Góra. Na obiekt składają się:

  • budynek główny, mieszczący salon fotografii przyrodniczej „Foto-natura", ogólnodostępne toalety oraz punkt gastronomiczny. W salonie „Foto-natura" organizowane są cykliczne wystawy zdjęć z całego świata.
  • budynek zielonej szkoły, w którym w czasie niepogody odbywać się mogą zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy przyrodniczo- leśnej.
  • wiata na ognisko mieszcząca ok. 100 osób wraz z wmurowanym grillem.

Wszystkie te pomieszczenia dostosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

W celu polepszenia dostępności dla osób odwiedzających przy ośrodku wybudowano parking z ponad trzydziestoma miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i stanowiskami dla autokarów.

Wokół ośrodka wytyczona została ścieżka przyrodniczo- leśna „Dziewcza Góra", obejmująca 19 przystanków i poruszająca zagadnienia związane z hodowlą i ochroną lasu. Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest znajdująca się na wzniesieniu wieża przeciwpożarowa, będąca swoistym punktem widokowym na miasto Poznań i jego okolice.

Ośrodek jak i wieża obserwacyjna czynne będą od poniedziałku do niedzieli  w godzinach:

 

styczeń, luty, marzec  9.00 - 15.00

kwiecień 10.00 -16.00

maj 10.00-18 .00

czerwiec, lipiec, sierpień  10.00 - 19.00

wrzesień 10.00 - 18.00

październik 10.00 - 16.00

listopad, grudzień 9.00 - 15.00

 

Działalność edukacyjna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 przez edukatora Nadleśnictwa. Należy wcześniej zarezerwować termin zajęć!

Oferta edukacyjna obejmuje pogadanki i warsztaty o tematyce:

  • aktywnego wypoczynku w lesie
  • bezpieczeństwa w lesie
  • pracy leśnika
  • drzewoznawstwa
  • rozpoznawania grzybów
  • dokarmiania ptaków zimą (warsztaty połączone z budowaniem karmnika)
Na planowane zajęcia  prosimy dostarczyć podpisaną "Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach"  - do pobrania na dole strony

Z miejsca na ognisko/ grill skorzystać może każda osoba, która dokona rezerwacji mailowej lub osobistej u opiekuna ośrodka, pani Karoliny Kapałki- Boratyńskiej. Decydując się na ognisko należy pamiętać o bezpieczeństwie sąsiadującego z wiatą lasu. Przy najwyższych stopniach zagrożenia pożarowego, oznaczonych przy wiacie czerwoną flagą, należy zaniechać rozpalania ogniska i skorzystać z wmurowanego grilla.

Informacje o aktualnej sytuacji pożarowej dostępne są u opiekuna ośrodka pod numerem telefonu 608 347 190 lub w punkcie alarmowo dyspozycyjnym Nadleśnictwa 61 8122-485.

Kontakt do gospodarza obiektu

Opiekun ośrodka:

Karolina Kapałka- Boratyńska 608 347 190

k.kapalka-boratynska@poznan.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo tel. 61 8122161

 

Kalendarz rezerwacji obiektów