Kalendarz Kalendarz

Wróć do pełnej strony

MTB Maraton 2018

Miejsce: ul. Parkowa w Skokach

Godzina: 11:00

Organizator: Gmina Skoki wraz z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki"